Tussenkomst Mutualiteit

De meeste ziekenfondsen betalen vanaf een bepaalde leeftijd uw pedicurebehandeling gedeeltelijk terug.

Christelijke Mutualiteit

CM biedt haar leden die ouder zijn dan 65 jaar 1,5 euro korting bij een bezoek aan de pedicure. Dit tot 10 keer per jaar. Ben je jonger dan 65, diabetespatiënt of persoon met een handicap, dan geniet je ook een tegemoetkoming 4 x 5 euro per kalenderjaar. Meer info op de site van CM

Socialistische Mutualiteit

De Voorzorg geeft je 2 maal per jaar een terugbetaling van 6,20 euro per behandeling bij een erkende pedicure. Meer info op de site van de Voorzorg

Onhafhankelijk Ziekenfonds

Laat je regelmatig je voeten verzorgen? OZ betaalt een tegemoetkoming van 2,50 euro per sessie, tot 8 beurten per persoon per kalenderjaar. Meer info op de site van OZ

Liberaal Ziekenfonds

Voor 60-plussers voorzien wij een tussenkomst van 5,00 euro
per pedicurebehandeling. Per jaar worden 8 behandelingen terugbetaald. Meer info op de site van de LM

Partena

Per pedicurebehandeling voorziet Partena Ziekenfonds een tegemoetkoming van 5 euro, met een maximum 6 sessies per jaar. Wie jonger is dan 65 jaar dient een medisch voorschrift voor te leggen. Meer info op de site van Partena

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

Vanaf 60 jaar ontvangt u een tegemoetkoming van 5 keer 5 euro per jaar. Alle info en voorwaarden vind u op de site van Neutraal ziekenfonds