AVG

Betekenis:
AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming.
GDPR = General Data Protection Regulation.

Algemene informatie AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

“BoFeet – Voetverzorging aan huis” en AVG/GDPR

Wat doet “BoFeet – Voetverzorging aan huis” om te voldoen aan de AVG/GDPR wetgeving?

 • Op geen enkele wijze en onder geen enkele voorwaarde worden cliëntgegevens aan derden getoond of gedeeld met derden. Er zal steeds toestemming gevraagd worden aan de cliënt indien er een advies gevraagd zal worden of  informatie verstrekt zal worden aan derden zoals bijvoorbeeld de huisarts.
 • Tijdens het eerste huisbezoek (intakegesprek) worden volgende gegevens elektronisch ingelezen:
  • Naam en voornaam
  • Geboortedatum
  • Rijksregisternummer
  • Geslacht
  • Pasfoto
 • Bijkomend worden volgende gegevens genoteerd:
  • Volledig adres
  • Telefoonnummer/gsm
  • Emailadres
  • Gegevens mantelzorger indien van toepassing
  • Ziekenfonds
  • Huisarts
  • Beroep
  • Bezoekfrequentie
  • Gegevens betreffende het voetprobleem en de behandeling
  • Medische gegevens noodzakelijk voor de behandeling

U heeft altijd de mogelijkheid deze gegevens uit uw dossier op te vragen. Na stopzetting van de behandelingen heeft u ook de mogelijkheid indien u dit wenst, om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
Opvragen en laten verwijderen kan enkel per brief. Uw dossier opvragen per email is NIET mogelijk.

Wat doet “BoFeet – Voetverzorging aan huis” met de verzamelde gegevens?

De gegevens van een cliënt worden uitsluitend intern gebruikt om de behandeling op te starten en op te volgen en om de daaraan gekoppelde betalingen te kunnen verwerken.

“BoFeet – Voetverzorging aan huis” en gebruik van cookies.

Op onze website maken wij gebruik van cookies; dit zijn kleine bestanden die met de pagina’s van onze website worden meegestuurd en die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Dit stelt ons in staat om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Het is mogelijk om het gebruik van cookies te weigeren. In dat geval kunnen wij een goede functionaliteit van onze website niet garanderen.

“BoFeet – Voetverzorging aan huis” en Privacyverklaring.

Bij het intakegesprek zal het bijgevoegde ‘Privacyverklaring’ document overhandigd worden. Een voorbeeld van dit document vindt u hier: Privacyverklaring